Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Numerické modelování poškození a transportních procesů v kvazikřehkých materiálech

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA13-18652S
Zahájení: 
01.02.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené, simulační nástroje pro popis procesů poškození v oblasti malých deformací v kvazikřehkých materiálech způsobených mechanickými účinky a transportem tepla a vlhkosti. Bude provedena analýza existujících kontinuálních modelů. Budou vyvinuty a efektivně implementovány numerické metody řešení nelineárních sdružených problémů a bude provedena analýza matematických modelů. Pomocí vyvinutých simulačních nástrojů budou analyzovány rozsáhlé reálné úlohy z oblasti stavebního inženýrství a geotechniky. Na rozdíl od běžně užívaných ad hoc přístupů k řešení úloh s kvazikřehkými materiály spočívá jedinečnost předkládaného projektu ve sloučení všech jmenovaných aspektů do jednotného rámce.
Publikace ÚTIA: 
seznam
07.01.2015 - 20:20