Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vliv chovného prostředí na welfare dojnic hodnocený termografickými metodami

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA523/99/1489
Zahájení: 
01.01.1999
Ukončení: 
31.12.2001
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem práce je netradičními a objektivnějšími metodami posoudit vliv staveb a technologií na bioklimatologii a následně na welfare dojnic v nich chovaných, a dále posouzení vlivu techniky a procesu dojení na skrytou a běžnými metodami nepostihnutelnou traumatizaci struků a vemene. Za tímto účelem bude využito plošné detekce změn teploty povrchu těla u zvířat, a to za pomoci termografických metod, které nejobjektivněji zaznamenávají dynamiky změn těchto teplot. Vyjasnění vlivu chovného prostředí pomocítéto techniky na organismus dojnic umožní formulovat požadavky na vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata z hlediska jejich přirozených nároků na prostředí a v zájmu maximálního využití jejich užitkových vlastností.
In cooperation with the Inst. of Animal Production, principal investigator Ing. Ivana Knizkova, CSc.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 12:51