Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kombinované invarianty a jejich použití pro rozpoznávání 2-D objektů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA102/98/P069
Zahájení: 
01.01.1998
Ukončení: 
31.12.2000
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
V rámci projektu se podařilo nalézt kombinované invarianty (tj. konvoluční i geometrické) s různými variantami kombinací konvolučních a geometrických transformací založené na momentech obrazové funkce. Na straně konvolučních transformací se jedná zejména o rozmazání lineárním centrálně symetrickým filtrem zachovávajícím energii. Výsledky lze zobecnit i pro filtry nezachovávající energii nebo pro filtry s vyšším stupněm symetrie. Na straně geometrických transformací lze použít různé kombinace posunutí, změny měřítka a otočení.
Publikace ÚTIA: 
seznam
13.11.2014 - 15:09