Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Experimentálně podložené multiškálové modelování slitin s tvarovou pamětí

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA14-15264S
Zahájení: 
01.01.2014
Ukončení: 
31.12.2016
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech. Nejen, že vývoj těchto modelů poslouží k lepšímu pochopení termomechanického chování slitin s tvarovou pamětí, ale modely budou rovnež implementovány do numerického softwaru, který jejich výstupy zpřístupní inženýrským aplikacím, a ověřeny na simulacích biomechanických aplikací slitin s tvarovou pamětí.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.01.2018 - 11:28