Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Použití ortogonálních momentů ve zpracování obrazu

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GJ18-26018Y
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
30.06.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zabývá vývojem efektivních algoritmů pro popis digitálních snímků a pro odstranění poškození obrazu. Pomocí teorie momentů dokážeme odstranit rozmazání obrázku, které splňuje konvoluční model. V první fázi projektu zavedeme analytický popis rozmazání pohybem v momentové reprezentaci, pomocí kterého lze odhadnout parametry pohybu. Tímto způsobem je možné odvodit novou metodu na odstranění rozmazání. Ve druhé fázi projektu zavedeme pojem polární konvoluce a formulujeme model rozmazání v polárních souřadnicích, namísto kartézských. Odstranění rozmazání pak lze provést pomocí libovolné množiny radiálních momentů. V poslední části popíšeme rozmazání pomocí multiplikativní konvoluce, která umožní popsat změnu měřítka obrazu při pohybu kamery podél optické osy. Hlavní výhodou tohoto přístupu je snadná a stabilní dekonvoluce obrazu pomocí momentové reprezentace obrazu.
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.11.2021 - 20:25