Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

FitOptiVis - From the cloud to the edge - smart IntegraTion and OPtimisation Technologies for highly efficient Image and VIdeo processing Systems

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
8A18013
Zahájení: 
01.06.2018
Ukončení: 
30.11.2021
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
EU
Abstrakt: 
Projekt FitOptiVis je zaměřen na integraci architektur zpracování obrazu a videa pro kyber-fyzikální systémy (CPS), jednoho ze základních požadavků potřebných pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. CPS jsou založeny na spolupráci samostatných řídicích výpočetních jednotek, které jsou schopny se autonomně rozhodovat, řídit technologický celek. Některé z nich pak tvoří samostatné inteligentní systémy, pro které je nutné vyvinout nové způsoby a metody implementace.

Číslo grantové dohody: 783162

Výzva: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage

Publikace ÚTIA: 
seznam
01.12.2020 - 13:14