Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Zkrocení tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
24-11555S
Zahájení: 
01.01.2024
Ukončení: 
31.12.2026
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zameří na vývoj nové rodiny modelů pro identifikaci tržních rizik vyplývajících z málo pravděpodobných událostí pomocí velkých datových sad a algoritmů hlubokého učení. Naše nově vyvinuté metody nám umožní revidovat několik klasických problémů v oceňování aktiv. Věříme, že výsledky budou mít zásadní charakter a otevřou řadu dalších otázek. Konkrétně se zaměřujeme na prozkoumání chování investorů, kteří se odchylují od klasických předpokladů racionality pomocí hlubokého učení a zpětnovazebného učení. Zejména těch, kteří sledují riziko z událostí s nízkou pravděpodobností výskytu a mají různé investiční horizonty.
Publikace ÚTIA: 
seznam
05.01.2024 - 11:14