Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Influence of biophysical factors on thyroid cancer treatment

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
IGA-MZČR-4581-3
Zahájení: 
01.01.1998
Ukončení: 
01.01.2000
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:32