Institute of Information Theory and Automation

You are here

Město pro lidi, ne pro virus.

Agency: 
TACR
Identification Code: 
TL04000282
Start: 
2020-09-01
End: 
2021-08-31
Project Focus: 
aplikační
Project Type (EU): 
other
Abstract: 
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR. V modelování kombinujeme data longitudinálního sociologického výzkumů Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní, volnočasové činnosti, ekonomické dopady na domácnosti atd.), s demografickými a epidemiologickými daty. Takto odhadujeme zdravotní, sociální a ekonomické dopady různých protiepidemických opatření (karanténa, trasování kontaktů, lokální uzávěry). Plánovaný výstup bude sloužit obcím, samosprávným celkům, firmám či nemocnicím pro porovnání dopadů jednotlivých opatření na život jednotlivců i komunit.
Publications ÚTIA: 
list
2020-10-09 12:24