Institute of Information Theory and Automation

You are here

Lineární programování 1

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
oba
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Řešení soustavy lineárních rovnic. Lineární model a jeho konstrukce. Základní úlohy: plánování výroby, směšovací problém, řezný problém, dopravní problém, přiřazovací problém. Geometrické řešení v rovině. Dualita, stabilita a citlivost. Úlohy o optimální produkci. Úlohy formulované jako přiřazovací problém. Nejkratší cesty grafem.

2021-12-08 11:17