Institute of Information Theory and Automation

You are here

Zajištění nejistoty na komoditních trzích

Agency: 
GACR
Identification Code: 
24-115585
Start: 
2024-01-01
End: 
2026-12-31
Project Focus: 
teoretický
Project Type (EU): 
other
Abstract: 
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy. Energetické komodity, jako je ropa a zemní plyn, budou předmětem zvláštního zájmu vzhledem k jejich důležitosti pro světovou ekonomiku. Věříme, že náš projekt přispěje k lepšímu pochopení dynamiky komoditních trhů a poskytne poznatky o efektivních zajišťovacích strategiích.
Publications ÚTIA: 
list
2024-01-17 14:35