Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Šárka Jozová

Position: 
Ph.D student
Mail: 
Doctoral studies details
Beginning of Study: 
2018-10-01
Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Type of study: 
prezenční
Thema of Study (CS): 
Inženýrská informatika v dopravě a spojích
2018-12-05 10:11