Institute of Information Theory and Automation

You are here

PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového záznamového zařízení, autentifikaci a rekonstrukci obrazu

Project Type (EU): 
other
Předmětem předkládaného projektu je vývoj softwarového produktu pro podporu identifikace a autentifikace obrazových záznamových zařízení a materiálu a rekonstrukce zachycené obrazové informace. V dnešní době je forenzní analýza digitální fotografie, videa a odpovídajících snímacích zařízení často součástí vyšetřování a důkazního řízení. Obrazová snímací zařízení, jako například digitální fotoaparáty či digitální videokamery, jsou dnes běžně dostupná, dokonce některé druhy kriminality (dětská pornografie) jsou na nich přímo závislé. V projektu PIZZARO se budeme věnovat vývoji produktu, který umožní lépe analyzovat digitální obrazové materiály (snímky i videa) než je možno existujícími metodami v kriminalistické praxi. Projekt PIZZARO se zaměřuje na tři problémy, spojené s digitální obrazovou informací, jejich pořizováním a analýzou: 1. identifikace snímacího zařízení; 2. pravost zachycené informace; 3. nedostatečná kvalita obrazové informace pro vynesení úsudků.
Publications ÚTIA: 
list
2010-12-03 11:07