Institute of Information Theory and Automation

You are here

Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy

Agency: 
FG
Identification Code: 
VF20102012010
Start: 
2010-01-01
End: 
2012-01-01
Project Focus: 
aplikační
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2019-01-15 10:44