Institute of Information Theory and Automation

You are here

Informační geometrie mnohorozměrných modelů statistiky a umělé inteligence

Identification Code: 
IAA100750603
Start: 
2006-01-01
End: 
2010-01-01
Publications ÚTIA: 
list
2008-02-18 20:26