Institute of Information Theory and Automation

You are here

Řešení modelovacích úloh a algoritmických problémů bayesovského odhadování v nukleární medicíně a dozimetrii ionizujícího záření

Identification Code: 
GA102/00/D072
Start: 
2000-01-01
End: 
2003-01-01
Project Focus: 
teoretický
Project Type (EU): 
other
Publications ÚTIA: 
list
2011-01-28 15:29